Muziektherapie

 

Wat is muziektherapie?

Muziektherapie is een methodische vorm van  hulpverlening waarbij muziek een middel is
om contact te maken met- en vorm te geven aan- persoonlijke gevoelens van onzekerheid,
angst, verdriet, agressie, nervositeit of depressie.

Werkwijze

Muziektherapie maakt gebruik van zowel actieve als receptieve werkvormen. Bij actieve werkvormen hoort onder meer het zelf improviseren op verschillende muziekinstrumenten. Bij het bespelen van de instrumenten gaat het om de manier waarop iemand muziek maakt, de muzikale vormgeving in tegenstelling tot technische vaardigheden. De beleving daarbij is net zo belangrijk als de manier waarop iemand de instrumenten inzet voor het eigen spel. Bij receptieve werkvormen luistert men naar muziek. De muziektherapeut speelt de muziek af, of maakt zelf of met andere groepsleden, muziek voor iemand. De werkwijze is afhankelijk van de doelstelling.

Doelstellingen

Communicatie en sociale vaardigheden.
Omgaan met gevoelens en emoties, emoties uiten en herkennen en reageren op emoties van anderen.
Grenzen van jezelf herkennen en aangeven en leren omgaan met grenzen van anderen.
Concentratie.
Zintuiglijke waarneming.
Structureren, ordenen, loskomen van structuur.
Leren omgaan met veranderingen.
Traumaverwerking.

 

Waarom muziektherapie?

Samen muziek maken betekent communiceren en interactie. Als je samen speelt moet je naar elkaar luisteren, elkaar aanvoelen en op elkaar kunnen inspelen. Je kan door middel van samenwerken bijvoorbeeld op zoek gaan naar een (nieuwe) puls of harmonie. 

Muziek is een middel om jezelf uit te drukken op emotioneel, sociaal, gedragsmatig, cognitief of lichamelijk gebied.

Muziek  heeft invloed op de stemming en zet aan tot bewegen, zowel rustgevend als activerend.
Muziek kan herinneringen oproepen. 
Muziek kan rustgevend, of juist activerend zijn en kan dienen als uitlaatklep. 
Muziek kan helpen faalangst en perfectionisme te leren hanteren
Muziek kan associaties oproepen.

 

Muzikaal gedrag vertoont overeenkomsten met alledaags gedrag. De muziektherapeut legt de koppeling tussen deze twee en probeert met de cliënt veranderingen in het muzikale gedrag te bewerkstelligen. Wanner dit nieuwe gedrag zich muzikaal voordoet, stimuleert de muziektherapeut om het inzicht of dit nieuwe gedrag ook buiten de muziek uit te proberen.

 

Interesse in muziektherapie ?
Op zoek naar meer informatie ?
Neem gerust contact op via mijn mail: saskiaheerink@outlook.com of bel: Saskia 06-11242889