Welkom

Muziek speelt in het leven van veel mensen een belangrijke rol. We kiezen muziek uit om naar te luisteren, bezoeken concerten of bespelen een instrument en we zingen of bewegen op muziek. We ondergaan ook muziek zonder dat we ons er altijd bewust van zijn, in winkels, door de reclame, of soms tijdens ons werk. Veel mensen ervaren muziek als iets persoonlijks dat bijdraagt aan de kwaliteit van hun leven. Het meest in het oog springt het vermogen van muziek om ons diep te raken. Belangrijke gebeurtenissen in ons leven worden bijna altijd met muziek omlijst. Dat gebeurt wereldwijd en al eeuwen lang. Kennelijk is muziek krachtig middel om gevoelens uit te drukken en is zij in staat om mensen met elkaar te verbinden.

Met muziek bezig zijn kan een intens helend vermogen hebben. Daarom is het zo mooi om muziek als medium te gebruiken.